CONVOCATÒRIA DE LA DOTZENA MOSTRA DE FOTOFILOSOFIA

Per tal de celebrar la Jornada Mundial de la Filosofia de 2018 (UNESCO, novembre) es convoca la Mostra de fotofilosofia. L’objectiu és enriquir el pensament filosòfic a secundària tot aprofitant la creativitat de l’alumnat i preservant formes de col·laboració entre els departaments de Filosofia dels centres. La Mostra pretén aplegar “espurnes de pensament” fetes per alumnes de secundària expressades en una fotografia digital acompanyada d’un títol en forma de pregunta vinculada a la filosofia.


BASES:
  1. El termini d’aquesta convocatòria és del 12 de setembre al 30 d’octubre de 2018. Durant aquest periode l’alumnat postejarà les seves fotofilosofies.S’admeten també posts fets el curs anterior que no s’haguessin pogut incloure en la Mostra anterior.
  2. Cada post correspon a un alumne/a. Poden introduir-los ells mateixos, o fer-ho alguna persona encarregada o, encara més fàcil, a través de l’adreça de correu del blog.
  3. Els posts han de ser originals. Cal que cada participant disposi del dret d’ús de la fotografia (de preferència n’ha de ser l’autor, o disposar del permís explícit de la persona autora). El format de les fotografies ha de ser JPEG. El pes del fitxer no pot ser superior a 600 kb (Blogger les redueix automàticament).
  4. Les fotofilosofies podran ser publicades en altres llocs. Se sotmeten a llicència Creative Commons de reconeixement, ús no comercial i sense modificació. Podeu veure fotofilosofies de mostres anteriors en els enllaços del blog de la Mostra.
  5. Si és l’alumnat que posteja la seva fotofilosofia, un cop fet ho comunicarà al seu  professor o professora.
  6. Cada centre seleccionarà un 10% de les millors fotofilosofies i les enviarà per presentar-les a l’acte públic de tots els centres participants, que es farà el dia 14 de novembre de 2018 a les 17 hores a l’Aula Magna de la Facultat de Filosofia de la UB, on assistiran els autors o autores i en rebran el reconeixement.  Alguns criteris de valoració: pregunta punyent, valor artístic de la fotografia, potència de la interrelació (es precisen en el blogde la Mostra).
  7. De totes les presentades, se seleccionaran tres fotofilosofies que seran defensades breument per les seves autores o autors en l’acte final de la Mostra.
Organitza: Adhoc-Filosofia a Secundària-Grup de Didàctica de la Filosofia (SCF).
Col·labora: CREAIF, Facultat de filosofia UB, Societat Catalana de Filosofia, Barcelona Pensa.